ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

Absolwentów Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w piątek, 7 lipca 2023 r., o godzinie 10:00. 

Świadectwa oprócz absolwentów, mogą również odebrać pełnoletnie upoważnione osoby (wzór upoważnienia poniżej)

Każda osoba odbierająca świadectwo musi mieć przy sobie dowód tożsamości. 

WAŻNE!

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej muszą złożyć do dnia 14 lipca 2023 r. do dyrektora szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. 

Skip to content