Oby Młodzież

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie Oby Młodzież zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 11-12 października 2019 roku w miejscowości Wilga odbyły się warsztaty wprowadzające do projektu Oby młodzież „Klimat to temat” , w którym uczestniczyły uczennice z klasy 1 TTG G wraz z z opiekunem.

Ścieżka Klimat to temat ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie oraz łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Wszyscy możemy działać na rzecz pozytywnych zmian globalnych.

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie projektu w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej, której odbiorcami mogą być inni uczniowie szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej mieszkańcy danej miejscowości. Na warsztatach uczniowie i opiekunowie otrzymali instrukcje jak krok po kroku zrealizować projekt z uwzględnieniem swoich lokalnych uwarunkowań, wsparcie mentora, szkolenie dla zespołu oraz grand na realizację działań. Warsztaty były bardzo ciekawie, zespół wyjechał z konkretnymi propozycjami, które teraz krok po kroku będziemy realizować w szkole.

 

Skip to content