Należymy do OSE

Czym jest OSE?

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.

Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cele programu OSE

Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu

Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie

Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych

Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych

Symetryczny, szerokopasmowy internet 100 Mb/s

Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę.

Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością.

Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Internet OSE to gwarancja dostępu do profesjonalnych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawowych i zaawansowanych.

Chronią one użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem, wykrywają i blokują wirusy komputerowe oraz ataki sieciowe.

Bezpłatny internet OSE

Internet OSE to najlepsze rozwiązanie dla szkół, gdyż finansowany jest z budżetu państwa.

Bezpłatny internet zapewnia wszystkim nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z technologii cyfrowych.

Skip to content