Lekcje wychowania fizycznego na lodowisku w Legionowie

Dnia 17 stycznia 2022 r. uczniowie klasy 1 TIE na lekcji wychowania fizycznego aktywnie ćwiczyli na Lodowisku Miejskim w Legionowie.

Główna ideą zajęć było zachęcanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego.

Celem zajęć na lodowisku, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych , tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nich świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Z takiej formy aktywności korzystają uczniowie PZSP w Legionowie. Jedni dopiero stawiają pierwsze kroki na lodzie, inni udoskonalają techniki jazdy na łyżwach, a co najważniejsze robią to z wielką chęcią i zaangażowaniem.

Dodajmy, że zajęcia na lodowisku są nie tylko urozmaiceniem tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego, ale też sposobem na rozładowanie sytuacji w salach gimnastycznych.

dav
dav
oznorHB
oznorHB
dav
dav
dav
Skip to content