Kształcenie na odległość

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja br . Nauka będzie się odbywać w dalszym ciągu na odległość.

Skip to content