Konkurs „Rozrywki i sposoby spędzania wolnego czasu w Legionowie w czasach Jerzego Siwińskiego w komiksie”.

Kolejna odsłona projektu ,,Lata 20., lata 30. w Legionowie

W ramach autorskiego projektu ,,Lata 20., lata 30. w Legionowie” ogłaszamy konkurs „Rozrywki i sposoby spędzania wolnego czasu w Legionowie w czasach Jerzego Siwińskiego w komiksie”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego sposób spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Legionowa w latach 20. i latach 30. XX w.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń PZSP w Legionowie. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).

Praca konkursowa (komiks) powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 8 plansz formatu A4 (łącznie ze stroną tytułową).

Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie w pionie, z ponumerowanymi stronami. Prace wykonane w programach graficznych należy wydrukować. Na odwrocie każdej strony (planszy) uczestnik umieszcza: tytuł pracy, imię, nazwisko, oznaczenie klasy.

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i najwyższe oceny cząstkowe z historii.

Regulamin konkursu znajduje się w sali 23. Zachęcamy do udziału.

Skip to content