Konkurs na najciekawsze zdjęcie z ulicy Jerzego Siwińskiego oceniony

23 kwietnia obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Jerzego Siwińskiego.

Z tej okazji w klasach drugich został ogłoszony konkurs na najciekawsze zdjęcie, kolaż zdjęć z ulicy Jerzego Siwińskiego lub z naszej szkoły.

Przy tej okazji upamiętnijmy postać naszego Patrona i przypomnijmy niektóre fakty z jego życia.

  • Jerzy Siwiński w latach w 1938 r. był dyrektorem Gimnazjum Kupieckiego w Legionowie.
  • We wrześniu 1939, po wprowadzeniu przez okupanta zakazu nauki w szkołach średnich, Jerzy Siwiński wraz z gronem pedagogicznym podjął decyzję o otwarciu Tajnego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Mieściło się ono w budynku istniejącej 3 – klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej przy ulicy Kopernika 18.
  • Dyrektor należał również do Podziemnego Ruchu Oporu. Od 1942 roku był zastępcą Komendanta Kadry Obywatelskiej (ps. ”Dąb”) I Rejonu Obwodu „Obroża” na terenie Legionowa. Pomagał w opracowaniu biuletynów i dokumentów, powielaniu prasy podziemnej. W szkole działała drukarnia konspiracyjna „Reduta”.
  • 31 sierpnia 1944 roku Jerzy Siwiński został aresztowany w domu i wywieziony w nieznanym kierunku. Powojenne poszukiwania nie dały rezultatu, ostatecznie ustalono datę śmierci na dzień 3 września 1944 r. Nazwisko Jerzego Siwińskiego jest upamiętnione na Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wyniki konkursy:

I miejsce – ex aequo zajęły Aleksandra Świętlicka i Daria Brodowska z klasy 2tgtp

II miejsce – Rozalia Murza z klasy 2tiep

Skip to content