Konkurs „Moja aktywność fizyczna”

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego zachęca do wzięcia udziału w konkursie z edukacji zdrowotnej promującej aktywność fizyczną.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 Technikum i Szkoły Branżowej, którym zależy na zdrowym stylu życia, promowaniu aktywności fizycznej i uświadamianiu jak ważny jest ruch w życiu każdego z nas. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają cząstkową ocenę celującą z wychowania fizycznego.

PAMIĘTAJCIE !!!

„ Każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna”

Przedmiotem konkursu jest przesłanie pracy – prezentacji multimedialnej o treści dotyczącej dowolnej, ulubionej aktywności fizycznej. W pierwszym slajdzie należy umieścić: imię i nazwisko, wiek (klasę) . Prezentacja może zawierać maksymalnie 15 slajdów.

Prace należy przesłać do dnia 18.03.2022 r. wraz ze zgodą na udział w konkursie .

Przed wysłaniem pracy należy zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na tablicy przy sali 29.

Skip to content