Konkurs „Czuję chemię”

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Czuję chemię”.

Celem konkursu jest rozwój wiedzy z zakresu chemii i biologii  wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nabycie przez nich umiejętności uczenia się.

W ramach konkursu uczniowie będą zdobywali wiedzę pozwalającą dostrzegać związki funkcjonalne pomiędzy chemią a biologią. Konkurs ma za zadanie pokazać i uświadomić uczestnikom, jak ważny i złożony jest chemiczny aspekt funkcjonowania każdego ze zmysłów człowieka, które są integralnymi biologicznymi narzędziami umożliwiającymi postrzeganie rzeczywistości zbudowanej ze związków chemicznych.

Spotkania przygotowujące odbywać się będą w formie wykładów online. Po każdym wykładzie materiały będą udostępnione. Poniżej harmonogram wykładów:

Chemizm smaku (zmysł smaku) – 28.03.2023 r. (godz. 14:00),

Chemizm słuchu (zmysł słuchu) – 04.04. 2023 r. (godz. 10:00),

Chemizm dotyku (zmysł dotyku) – 14.04.2023 r. (godz.: 10:00),

Chemizm widzenia (zmysł wzroku) – 18.04.2023 r. (godz. 10:00),

Chemia powonienia (zmysł węchu) – 25.04.2023 r. (godz.: 10:00)

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o kontakt z nauczycielami:

– Pani Ewa Siennicka

– Pan Mateusz Gemba

            ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
(ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366)
Osobą do kontaktu jest Eryk Chodowski (Biuro Marketingu) – eryk.chodowski@wsiiz.pl

Strona internetowa konkursu: https://wsiiz.pl/czuje-chemie-2-edycja

Skip to content