Konkurs „Bóbr”

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

źródło: https://www.bobr.edu.pl/o-konkursie/

Dnia 13 listopada 42 uczniów naszej szkoły przystąpiło do zmagań z zadaniami tego konkursu. Najlepsze wyniki uzyskali:

  1. Mateusz Szybicki (3TI)
  2. Magdalena Tworus (4TIE)
  3. Michał Święszkowski (3TI)

Gratulujemy!!!

Skip to content