Konferencja w SGGW

MiKonferencja „Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i w praktyce.”

14.11.2019 r. uczniowie 2 i 3 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. „Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i w praktyce.” Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Żywieniowców i Koło Naukowe Przedsiębiorczości „PROFI”. Oba Koła Naukowe działają przy Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronat honorowy konferencji objęła Pani prof. dr hab. Jadwiga Hamułka- Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka.

Celem konferencji była wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi.

Zakres tematyczny konferencji obejmował 3 panele tematyczne związane z tematyką: żywienia człowieka oraz aspektów dietetycznych w żywieniu, przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej w różnym ujęciu ekonomicznym, zarządczym, marketingowym, rynkowym, zaś ostatnia sekcja obejmowała tematykę z zakresu technologii żywności, a także badań dotyczących składu i właściwości biochemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania wyników badań w postaci komunikatów ustnych oraz plakatów naukowych.

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali  wystąpień z 12 ośrodków naukowych z całej Polski.

Skip to content