Klasa 1 TG (technikum żywienia i usług gastronomicznych) pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

01.09.2021 r. Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Jóźwik – Kaliszewska podpisała umowę patronacką z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) dr n. chem. Sebastianem Grzybem. Uczelnia objęła patronatem klasę pierwszą technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Celem współpracy jest:

· Popularyzacja wiedzy w zakresie dietetyki, chemii żywności, chemii ogólnej, kosmetologii, chemii kosmetycznej.

· Zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiowania w WSIiZ.

· Promocja oferty edukacyjnej WSIiZ.

· Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń, w tym wsparcie nauczycieli w realizacji zagadnień zawartych w przedmiotowych podstawach programowych poprzez m. in.: dedykowane wykłady, warsztaty, wizyty edukacyjne zarówno w szkole jak i w Uczelni.

· Uczestnictwo młodzieży w wybranych wykładach i ćwiczeniach na Uczelni.

· Uczestnictwo młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez WSIiZ (konferencje, seminaria, pokazy, warsztaty edukacyjne).

· Organizacja Dni Otwartych i wizyt połączonych ze zwiedzaniem Uczelni.

· Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów związanych z kierunkami studiów w WSIiZ.

· Czynny udział we współorganizowanych wydarzeniach dyrekcji oraz kadry dydaktycznej.

Informacje o Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w załączniku pdf.

Strona internetowa WSIiZ: https://wsiiz.pl/

Skip to content