Informacje ogólne

Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy

W okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych jest realizowany projekt pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, w partnerstwie ze Powiatem Legionowskim oraz Towarzystwem Amicus.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywną współpracę z pracodawcami.

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych
  2. Utworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach zawodowych na terenie powiatu legionowskiego Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
  3. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  4. Utworzenie Platformy Współpracy: Edukacja dla Rynku Pracy

 

Efekty realizacji projektu:

  • Podniesienie kompetencji nauczycieli – studia, kursy, współpraca z doradcą zawodowym
  • Wyposażona szkoła – Szkolny Punkt Informacji i Kariery
  • Indywidualne plany wsparcia szkół, na podstawie diagnozy potrzeb szkół
  • Oferta bezpłatnych wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
  • Szkolenia dla nauczycieli, pracodawców, rodziców
  • Networking – poznanie lokalnego rynku pracy, prezentacja oferty szkoły

 

Wartość projektu wynosi 617 393,75 PLN, w tym wartość dofinansowania 554 193,75 PLN (493 915,00 PLN – środki pochodzące z UE, 60 278,75 PLN – budżet państwa).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.  

Więcej informacji na temat projektu na stronie Urzędu Miasta Legionowo  http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Projekty-z-udzialem-dofinansowania-ze-srodkow-Unii-Europejskiej-i-innych-srodkow-zagranicznych

Skip to content