II Kongres Dyrektorów Szkół Patronackich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

19.10.2023 odbędzie się II Kongres Dyrektorów Szkół Patronackich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości, szanse, wyzwania, dobre praktyki upowszechniające wiedzę i popularyzujące kształcenie.

Kongres odbędzie się w kampusie nr 2 w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (al. Jerozolimskie 195a, 02-222 Warszawa).

Skip to content