I Kongres Dyrektorów Szkół Patronackich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dnia 8 kwietnia br. odbył się I Kongres Dyrektorów Szkół Patronackich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. W czasie spotkania omówione zostały możliwości współpracy szkoły patronackiej z uczelnią poprzez podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej szkół patronackich oraz kompetencji uczniów. Przedstawione zostały również profile i kierunki kształcenia uczelni. Pan Rektor dr n. chem. Sebastian Grzyb podziękował za współpracę i wręczył dyrektorom i reprezentantom szkół pamiątkowe tablice patronackie.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem infrastruktury dydaktycznej uczelni.

Skip to content