ETAP WOJEWÓDZKI XXV OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Wiktoria Kędra (3 TGT) i Aleksandra Świętlicka (2 TGTP) reprezentowały szkołę w wojewódzkim XXV etapie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Etap okręgowy odbył się 04.12.2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 tematyką wiodąca olimpiady jest: Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą. Etap wojewódzki polegał na rozwiązaniu zadań testowych dotyczących tematyki wiodącej, żywienia człowieka, chemii, biologii i technologii gastronomicznej.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Skip to content