ETAP WOJEWÓDZKI XXIV OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

ETAP WOJEWÓDZKI XXIV OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Wiktoria Kędra i Wiktoria Falkiewicz z 2 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych reprezentowały szkołę w wojewódzkim XXIV etapie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Etap okręgowy odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie. W roku szkolnym 2019/2020 tematyką wiodąca olimpiady jest: Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości. Etap wojewódzki polegał na rozwiązaniu zadań testowych dotyczących tematyki wiodącej, żywienia człowieka, chemii, biologii i technologii gastronomicznej.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Skip to content