Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie szkół średnich rywalizowali w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Eliminacje okręgowe z bloku Gastronomia przeprowadzono w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Naszą Szkołę w bloku Gastronomia reprezentowała Magda Stawska, uczennica 3 TGTP. Eliminacje okręgowe obejmowały test jednokrotnego wyboru oraz trzy zadania praktyczne. W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp.

Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:

● rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań żywieniem oraz popularyzacji i pogłębienie wiedzy ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach zawodowych,

● umożliwienie młodzieży uzyskania „indeksu” szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów,

● umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

Warto wspomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanych w naszym kraju. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe.

Skip to content