EGZAMINY – HARMONOGRAM, AKTUALIZACJA PROCEDUR

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.
W załączeniu znajduje się rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Harmonogram egzaminów 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Skip to content