Dni Otwarte SGGW w Warszawie

Uczniowie klas 4 TGTG i 4 TGTP w spotkaniu online zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. Mgr inż. Dominika Skolmowska przedstawiła kierunki studiów, zaplecze edukacyjne, laboratoria, sale wykładowe oraz omówiła działalność studenckich kół naukowych.

W chwili obecnej Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny, oraz badania naukowe koncentrują się na:

– żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach,

– optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń,

– rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności

i konkurencyjności producentów żywności,

– kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

– rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności,

– ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności.

Wydział Żywienia Człowieka kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie człowieka i ocena żywności, Dietetyka oraz Gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wydział oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 4 rodzaje studiów podyplomowych.

Wirtualny spacer po wydziale:

Skip to content