„Czytanie jest trendy” po raz czwarty !!!

 

W dniach 25-29 listopada w szkole odbyła się akcja promocji czytelnictwa wśród młodzieży naszej szkoły. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem – Poczytajmy, posłuchajmy…noblistów polskich, a inspiracją było przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 Oldze Tokarczuk.

Podczas tego tygodnia uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali nam fragmenty książek, które sami wybrali. Mieli szeroki wybór prozy i poezji naszych noblistów. Głośne czytanie fragmentów książki miało miejsce, jak dotychczas na górnym korytarzu podczas dużych przerw. Najchętniej czytano poezję Wisławy Szymborskiej, ale czytano również „Ziemię obiecaną”
i „Chłopów” Władysława St. Reymonta; „Lalka i perła”, „Opowiadania bizarne”
i „Bieguni” Olgi Tokarczuk czy wreszcie „Potop” i „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza.

Tydzień z książką w PZSP im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie minął jak jeden dzień. Zapraszamy za rok.

Skip to content