Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła  realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Warunkiem kształcenia jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz podpisana z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkołę I stopnia trwa 3 lata.

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia

kucharz

fryzjer

mechanik pojazdów samochodowych

sprzedawca

elektryk

magazynier logistyk

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik – monter maszyn i urządzeń

pracownik obsługi hotelowej

lakiernik pojazdów samochodowych

cukiernik

monter urządzeń sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz-tynkarz

stolarz

kelner

i inne

Najczęściej wybierane zawody w Branżowej Szkole I stopnia

Kucharz 

Kwalifikacja HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

Kucharz to osoba, która przyrządza różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a nawet ciasta i desery.

Kucharz pracujący na stanowisku szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw.

Fryzjer

Kwalifikacja FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta.

W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje.

W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych salonach fryzjerskich mycie włosów połączone jest z szeregiem dodatkowych usług takich jak masaż głowy, zastosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjnych.

Sprzedawca

Kwalifikacja HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym.

Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa.

W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty i księgowaniem jej za pośrednictwem kasy fiskalnej. 

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych.

Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

Elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. 
Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Organizacja kształcenia

  • młodzież, która podejmuje naukę w Szkole Branżowej I Stopnia zdobywa w szkole naukę z przedmiotów ogólnych, w tym języka obcego niemieckiego
  • nauka przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się w czasie kursów dokształcania młodocianych pracowników w wymiarze 4 tygodni w roku szkolnym
  • uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu u pracodawcy w wybranym zakładzie pracy, na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a uczniem (pracownikiem młodocianym)
  • po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe

Porozmawiaj z kierownikiem praktycznej nauki zawodu on-line:

Skip to content