WARSZTATY EKOPSYCHOLOGICZNE

7 kwietnia w naszej szkole gościł dr Ryszard Kulik – doktor psychologii, publicysta, propagator ekologii głębokiej, trener z zakresu edukacji ekopsychologicznej. Autor książek dotyczących relacji człowiek – natura, w których łączy perspektywę psychologiczną, duchowa i ekologiczną, m.in. „Odkrywanie natury”, „Stąpając mocno po Ziemi”, czy „Człowiek wobec natury”.

Dr Ryszard Kulik poprowadził warsztaty „Ślad ekologiczny, czyli jak dobrze żyć z poszanowaniem przyrody”.  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Ćwiczenia warsztatowe umożliwiły uczniom refleksję nad powiązaniami i wzajemną zależnością wszystkiego. Dlaczego żyjemy, tak jak żyjemy? Jakie jest znaczenie życia? Jakie są najważniejsze cele w życiu? Których z wartości naprawdę, niezbędnie potrzebujemy? Dlaczego niszczymy przyrodę? Co to jest właściwy sposób życia?

„Głęboka ekologia wiąże się z postrzeganiem samego siebie jako części większego, żywego organizmu i odczuwaniem swojej roli w ochronie życia tego większego organizmu jakim jest Ziemia. W tym podejściu do życia nie jest się już obserwatorem, lecz uczestnikiem. Jest się zarówno częścią świata jak i ogniwem w łańcuchu wzajemnych powiązań. Takie podejście do przyrody i samego siebie może reprezentować zarówno specjalista jak i laik, każdy kogo porusza piękno świata, odczuwa wspólnotę uczuć i doświadczeń z innymi formami życia i w związku z tym motywowany jest potrzebą działania dla dobra otaczającego go środowiska.”

[Miesięcznik Dzikie Życie, kwiecień 1997]

Urzeczywistnienie własnego potencjału jest możliwe wyłącznie w głębokiej relacji z samym sobą, innymi ludźmi oraz innymi istotami oplatającymi Ziemię w postaci sieci życia. Dopiero taka perspektywa pozwala na uzyskanie pełni własnego człowieczeństwa z jednoczesnym respektowaniem potrzeb innych istot oraz całej planety.

„Troska o środowisko naturalne wymaga głębokiej wewnętrznej przemiany. W tym samorozwoju mamy jedyną w swoim rodzaju szansę, by odkryć to, kim naprawdę jesteśmy. Dbanie o przyrodę to przede wszystkim praca nad sobą, nad urzeczywistnieniem siebie.”

[Ryszard Kulik, Miesięcznik Dzikie Życie, styczeń 2018]

Skip to content