Spotkanie pierwsze Soest-Dortmund-Berlin

Od września 2016 roku wraz z naszą zaprzyjaźnioną szkołą Boerde-Berufskolleg w Soest w Niemczech w Westfalii realizujemy dwuletni projekt finansowany z programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. W ramach projektu spotkamy się z naszymi rówieśnikami cztery razy, będziemy mieli okazję wspólnie się poznać oraz zwiedzimy miejsca związane z historią XX wieku. Od […]

O projekcie

Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii   Od 1 września 2016 r. realizujemy kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ akcja druga – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Tytuł projektu Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z […]

Informacje ogólne

Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy W okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych jest realizowany projekt pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, w partnerstwie ze […]

Regulamin rekrutacji

„Widerstand – ein europäisches Ideal?! Auseinandersetzung mit Orten der Erinnerung bzw. Gedenkstätten als zentrale Ereignisse des Widerstands in der polnischen und deutschen Geschichte“ (Ruch oporu – europejski ideał?! – konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii). § 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i […]

Miejsca pamięci i ich znaczenie w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka

Projekt zakończony Wraz z naszą szkołą partnerską z Niemiec zakończyliśmy realizację projektu finansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+, akcja 2 „partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”. Realizacja projektu trwała dwa lata, od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2016 roku, a temat jego brzmiał: „Miejsca pamięci i ich znaczenie w […]