O programie

Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie W dniu 13 września br. Starosta Legionowski, Wicestarosta Legionowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego projektu społecznego realizowanego w […]

O projekcie

Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii   Od 1 września 2016 r. realizujemy kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ akcja druga – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Tytuł projektu Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z […]

Informacje ogólne

Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy W okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2018 r. w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych jest realizowany projekt pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, w partnerstwie ze […]