O projekcie

Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii

 

Od 1 września 2016 r. realizujemy kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ akcja druga – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Tytuł projektu Ruch oporu – europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii

Projekt potrwa do 31 sierpnia 2018 r. a jego wartość to ponad 19 tys. euro

Projekt realizujemy razem ze znaną nam już z poprzedniego programu szkołą niemiecką Börde – Berufskolleg w Soest, która jest koordynatorem tego projektu.

 

Cele projektu:

 • zorganizowanie czterech wymian polsko – niemieckich młodzieży, dwóch w Polsce (Legionowo, Warszawa, Gdańsk) i dwóch w Niemczech (Soest, Dortmund, Berlin)
 • skonfrontowanie uczniów z miejscami pamięci w Polsce i w Niemczech i tym samym uczenie historii „na dotyk” czyli historii zawsze żywej zapisanej w pomnikach i miejscach pamięci
 • podniesienie motywacji uczniów do nauki przedmiotów humanistycznych i języków obcych a tym samym ograniczenie zjawiska wczesnego kończenia nauki
 • skonfrontowanie młodzieży z etycznymi postawami, uniwersalnymi wartościami, zaangażowaniem jednostek i formami altruizmu w czasach zagrożenia
 • zwrócenie uwagi młodzieży na znaczenie miejsc pamięci w ich przyszłej pracy. Młodzież niemiecka zostanie zapoznana z elementami pedagogiki miejsc pamięci a młodzież polska samodzielnie zaplanuje wycieczkę do Warszawy oraz zwróci uwagę na bazę turystyczną przy odwiedzanych miejscach
 • poznanie rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego oraz nawiązanie znajomości pomiędzy młodzieżą i podtrzymywanie ich również po zakończeniu projektu
 • rozwijanie umiejętności stosowania technologii informatycznych

 

Działania projektowe

Projekt jest podzielony na 4 części. Elementami każdej części są:

 • przygotowanie młodzieży do spotkania polsko – niemieckiego; młodzież otrzymuje zadania, zapoznaje się z miejscami, które będzie zwiedzać w Niemczech i w Polsce, uczy się języka, nawiązuje kontakt z kolegami z Niemiec
 • spotkanie polsko – niemieckie; podczas wspólnych wymian młodzież zwiedzi miejsca pamięci w Warszawie (miejsca związane z powstaniem warszawskim i powstaniem w getcie, Pawiak, Stare Miasto) w Gdańsku – Europejskie Centrum Solidarności; w Dortmundzie – byłe więzienie gestapo, w Berlinie – Muzeum Topografii Terroru, Muzeum Muru Berlińskiego
 • dokumentowanie przez młodzież zdobytych informacji, powstaną cyfrowe opisy odwiedzonych miejsc
 • stworzenie audycji radiowej na temat odwiedzonych miejsc

 

Poszczególne części projektu będą trwały w następujących terminach:

 • I część – od 3 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017. W marcu 2017 roku odbędzie się spotkanie młodzieży w Niemczech
 • II część – od 1 maja 2017 do 30 października 2017. We wrześniu 2017 roku obędzie się spotkanie w Polsce
 • III część – od 1 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018. W marcu 2018 roku odbędzie się spotkanie w Niemczech
 • IV część – od 1 maja 2018 do 31 sierpnia 2018. W maju odbędzie się spotkanie w Polsce

 

Uczestnicy projektu:

20 uczniów z PZSP, z klasy technikum gastronomiczno – hotelarskiego i informatyczno – energetycznego oraz 20 uczniów z Borde – Berufskolleg w Niemczech z klas o profilu socjalno – pedagogicznym

 

Skip to content