KONFERENCJA: DOBROSTAN MŁODYCH DOROSŁYCH

26 maja, w ośrodku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „DOBROSTAN MŁODYCH DOROSŁYCH”.

Celem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk budowania dobrostanu młodych dorosłych i przez młodych dorosłych. Spotkanie odbyło się w systemie hybrydowym – wystąpienia gości obecnych w auli transmitowano również on-line. W programie znalazła się tematyka dotycząca zdrowia i stylu życia młodych dorosłych, roli równowagi w osiąganiu dobrostanu oraz dobrych praktyk tworzących szkołę przestrzenią harmonijnego rozwoju.

Po wykładach prelegentów, głos oddano uczniom i studentom. W wystąpieniach omówili oni w jaki sposób uczestniczą w kreowaniu swojego środowiska. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 3 technikum – Rozalia Murza, która przedstawiła swój wolontariat w Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie oraz działania podejmowane w Samorządzie Uczniowskim – pomoc osobom potrzebującym, promowanie idei życia z poszanowaniem przyrody, rozwijanie kompetencji i zainteresowań.

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach „ Pudełko wartości młodego dorosłego”. Następnie wysłuchali wystąpień „OD POMYSŁU DO REALIZACJI. Jak zrobić swój pierwszy film dokumentalny?” oraz „Żona modna czy odpowiedzialna konsumentka?”

Podczas konferencji zaprezentowano dobre praktyki, które umożliwiają młodym dorosłym realizowanie swoich pasji. Mówiono o szansach i zagrożeniach towarzyszących procesowi dorastania oraz o oczekiwaniach i obawach młodych dorosłych.

Skip to content