Lepszy start

1 posta

O programie

Lepszy start dla energetyka i informatyka – rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie W dniu 13 września br. Starosta Legionowski, Wicestarosta Legionowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisali umowę o dofinansowanie kolejnego projektu społecznego realizowanego w […]